om Fødselsdepression
hos mænd

Fødselsdepressionen indeholder mange psykiske reaktionsmåder

Fødselsdepressionen er en forstyrrelse i den forældredannelsesproces, som alle vordende forældre og småbørnsforældre gennemgår under graviditet, fødsel og spædbarnstid.

Selvom det både fagligt og i folkemunde kaldes fødselsdepression, er det vigtig at understrege, at fødselsdepressionen er en relationel lidelse, der er brudt ud under svangerskab og/eller efter fødslen, med tilstande der ligger inden for kategorierne alvorlig behandlingskrævende krisereaktion, angsttilstande, depressive lidelsesformer, samt med enkelte elementer af tanke- og perceptionsforstyrrelser.

Så selvom vi ofte ser efter depressive træk hos fædrene, så er det vigtigt at denne forstyrrelse i forældreskabet kan have mange udtryk og mange tilstande.

HVOR MANGE MÆND RAMMES AF FØDSELS DEPRESSION?

Officielt er Sundhedsstyrelsens tal, at 7-8 % fædre får en fødselsdepression. Med 60.000 fødsler om året her i landet er det altså omkring 4.500-5.500 fædre årligt, der rammes af lidelsen. Nyere internationale metaanalyser peger på, at det er omkring 10 %. Dvs at det altså stort set er lige mange fædre og møde, der får en fødselsdepression.

“Der gør sig særlige forhold gældende i behandlingen af fædre med fødselsdepression”

PSYKOLOG
SVEND AAGE MADSEN fortæller blandt meget andet om vigtigheden af at screene og om de særlige forhold omkring behandling af fædre med fødselsdepression.

 

Symptomer

SÆRLIGE REAKTIONSMÅDER HOS MANGE MÆND

Nogle af de særlige reaktionsmåder, man ser hyppigere hos mænd end hos kvinder, er såkaldte udadreagerende tilstande og tilbagetrækningsreaktioner. De to reaktionsmåder er beskrevet her:

Udadreagerende adfærd

·  Udadreagerende adfærd

·  Vredesudbrud

·  Lavere stresstærskel

·  Udadreagerende, besvar med impulskontrol

·  Følelse af udbrændthed og tomhed

·  Irritabilitet, rastløshed og frustration

·  Misbrug af alkohol/stoffer og voldelige computerspil 

Tilbagetræknings reaktioner

·  Tilbagetrækning fra relationer – benægtes eventuelt

·  ’Arbejdsnarkomani’ – besættelse af arbejde

·  Benægtelse af smerte – bl.a. sorg og savn

·  Rigide krav om autonomi

·  Afvisning af hjalp

·  Overdreven selvkritik

·  Misbrug af alkohol/stoffer og internet

Men for mænd gælder det også, at de derudover kan have de traditionelle depressive tilstande som:

·  Nedsat stemmeleje

·  Manglende glæde og interesse

·  Uoverkommelighedsfølelse og træthed

·  Manglende koncentrationsevne

·  Rådvildhed og uro

·  Hæmning

·  Nedsat selvværdsfølelse, selvbebrejdelser og skyldfølelse

·  Sortsyn

·  Selvmordstanker

Det vigtige er imidlertid de tanker og det fokus, som fædrene har på barnet, på relationen til det og på forældreskabet. Det kan vise sig som:

Faderen oplever hjælpeløshed over, at han ikke kan give god nok omsorg, og at han ikke kan overskue det hele

Han er opgivende: Jeg skulle aldrig være blevet mor/far, der er ikke noget der nytter, kan ikke klare det, dur ikke til det, der er ikke noget der hjælper

Der kan være megen irritation og vrede bl.a.mod barnet, mod partner og mod ham selv

Bekymring over at han ikke kan magte ansvaret eller få god kontakt med barnet etc.

Han kan se ned på sig selv fordi han ikke synes har er en god nok far

Han kan bebrejde sig selv over at han ikke er glad som han burde, og føle skyld over  ikke at elske ham/hende

Han har lyst til at være for sig selv i fred; evt. har han lyst til at stikke af fra det hele

Opsporing

hvordan opdages fødselsdepression hos mænd?

I mange tilfælde er det manden selv eller hans partner, der opdager forandret humør, anderledes adfærd, negative og ubehagelige tanker om barn og forældreskab, nye reaktionsmåder og tilstande etc.

Disse tilstande kan også opdages ved samtale hos læge, jordemoder og sundhedsplejerske, hvis de professionelle giver sig tid til dialogen og har indblik i fødselsdepressionens psykologi.

Mange fagpersoner anvender et spørgeskema for at screene for fødselsdepression, også selvom der ikke umiddelbart er mistanke om det – simpelthen fordi, det er så vigtigt at opdage tidligt, så barnet og den nye familie får så god en start som muligt. 

Praktiserende læge Birgitte Bibow fortæller om screening af begge forældre og om vigtigheden af at opdage diagnosen hurtigt. 

Jordemoder Anne Kristensen fortæller om at være konkret, direkte og inddragende, når det gælder mandens følelser og hans rolle som far.

Sundhedsplejerske Netta Gadiel fortæller om erfaringer fra hjemmebesøg, screening for symptomer på fødselsdepression og det tværfaglige samarbejde.

Behandling

hvordan behandles fødselsdepression?

I behandlingen af fødselsdepression hos mænd er der brug for specialiseret samtaleterapi ofte ved psykologer med specialviden om lidelsen i behandling af den.

I Guide til behandling af fædre med fødselsdepression har vi beskrevet, hvordan behandlingen skal være dobbeltfokuseret med refleksioner over både forældreskabet og relationen til barnet på den ene side, og bearbejdning af de erfaringer, manden har med sig fra egen tilknytningshistorie på den anden.

Samtidig skal der i behandlingen fokuseres på disse særlige problemstillinger for mange mænd:

Mange mænd har trang til at trække sig, også fra nære relationer, når de har det psykiske dårligt

Mange mænd har lyst til at skynde sig væk fra smerte og finde veje til at dulme smerten

Mange mænd har tendenser til vrede og andre udadrettede måder at reagere på smerte på

Mange mænd har en oplevelse af, at blive overvældet af vanskelige følelser, når de får det skidt

Mange mænd har en oplevelse af uoverstigelig ambivalens imellem trang til samvær og at være fri

ER DET MULIGT AT FOREBYGGE FØDSELSDEPRESSION HOS FÆDRE?

Her har vi udviklet brugsbogen Forældre sammen, som vi tror kan være et redskab til at styrke mandens (og parrets) forældreskab psykisk gennem refleksioner over en række spørgsmål, som i terapier har vist sig centrale for mennesker med fødselsdepressioner.

YDERLIGERE LÆSNING

Vi har samlet en liste over faglitteratur om emnet, som du sikkert vil finde relevant.

Hvis du ikke allerede har Guide til behandling af Fædre med fødselsdepression, kan du bestille den her: